หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 21 งาน

1. พนักงานขับรถผู้บริหาร (ด่วน)

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

- ขับรถรับส่งผู้บริหาร และขับรถไปตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลความสะอาดของรถและความเรียบร้
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. Safety officer

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

• Monitor safety activities to comply with standard procedure and legal.
• Conduct an investigation
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

• ดูแลและรับผิดชอบงานบัญชีทั่วไป
• ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีซื้อ (ค่าใช้จ่าย)
• รับผิดชอ
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Engineer (many positions) Work at Bangplee factory

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. ช่างซ่อมบำรุง ช่างCNC

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

1. งานช่างซ่อมบำรุง : ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร แม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. งานช่างแ
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. Project Admin

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

• รับผิดชอบดูแลส่วนงานบริการ
• รับผิดชอบด้านการบริหารโครงการ
• รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ช่างแม่พิมพ์พลาสติก

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

-ติดต่อบริษัทรับทำแม่พิมพ์และดูแลการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
-แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำและออกแบบแม่
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. พนักงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ แผนกออกแบบบรรจุภัณฑ์

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

-ทำหน้าที่จัดทำข้อมูลและแบบที่เกี่ยวกับงานบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์
-ดูแลการจัดทำตัวอย่างงานบรรจุภัณฑ์
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. พนักงานธุรการ

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

1.ให้การต้อนรับและคำแนะนำแก่ผู้มาติดต่องานที่บริษัทฯ
2.รับและโอนสายโทรศัพท์สายนอกที่ติดต่อเข้ามายัง
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ช่างไฟฟ้า

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

บริษัท ฯ ต้องการช่างไฟฟ้าเข้ามาปฎิบัติงานในส่วนงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าต่างๆ หลายหน่วยงาน ดังนี้

ส่ว
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. ช่างเขียนแบบเครื่องกล

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

1.ดำเนินการศึกษาข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานเพื่อใช้ในการเขียนแบบ
2.ทำหน้าที่เขียนแบบโดยใช้คอ
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. ช่างเทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน (สร้าง,ติดตั้งเเละเคลื่อนย้ายเครื่องจักร)

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

1. ทำงานในขอบข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบ วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ช่างเทคนิคศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Technician)

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

1. ทำหน้าที่ทดลองผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นและเก็บข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ร่วมกับส่วนงานออกแบบและพัฒนาผล วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ช่างยนต์

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

1. ทำงานในขอบข่ายวิศวกรรมการซ่อมบำรุงรักษาระบบ Utilities&Facilities ทั้งหใด ให้สำเร็จลุล่วงได้
2. ซ
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

- ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารสถานที่
- ปฎิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง
- ปฎิบัติงานเกี่ยวกับด้า
วันที่ 30 ต.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ช่างเทคนิค, ช่างเขียนแบบ

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

1. งานช่างซ่อมบำรุง : ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักรและบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. งานช่า
วันที่ 30 พ.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. ช่างเทคนิค (แม่พิมพ์พลาสติก)

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

- ติดต่อบริษัทรับทำแม่พิมพ์และดูแลการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำและออกแบบแ
วันที่ 30 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน N/A
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

1. ดูแลและประสานงานทางด้านซ่อมบำรุงทั่วไป
2. ควบคุมงานขาย Scrap ของโรงงาน และจัดทำรายงานเสนอผู้บังค
วันที่ 30 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. Programmer

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 30 พ.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. Safety officer

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 30 พ.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

- ขับรถรับส่งผู้บริหาร และขับรถไปตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลความสะอาดของรถและความเรียบร้
วันที่ 30 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า
ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี